پادکست ها

برای شندین پادکست به روی آیکون پادکست کلیک کنید.


 دکلمه‌هایی از بروجردی، کاشف توحید بدون مرز است، همراه با طنین موسیقی که راهی برای رهایی احساس، اعصاب و افکار شنوندگان از مصائب و فشارِ روزمرگی‌ها می‌باشد.

پادکست حلقه های مفقودهمجالی برای گفتگو و اندیشه همراه با بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
در این پادکست ابعاد کلی تر و جامع تری، درباره خداشناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار میگیرد.

پادکست ترک معادلات تکراریبخشی از تدریس روزانه، بروجردی، کاشف توحید بدون مرز که در شرایط حصر در منزل و بایکوت رسانه ای به صورت تلفنی به شاگردانشان صورت میگیرد.

پادکست چلچراغ واژه هاشرح واژه های تخصصی تدریس بروجردی، کاشف توحید بدون مرز
بسیاری از واژه ها در تدریس ها مورد بازتعریف قرار گرفته اند.


محاجه و گفتگوهای متدینین و منتقدین

میتوانید از این بخش نوشتاری فایل های پادکست را دانلود نمایید.
تمامی صفحات مجازی مرتبط با پادکست های رادیو پژواک را میتوانید از این بخش مشاهده نمایید.